Zmiany w Ustawie AML

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które mają sprostać wymogom nałożonym przez tzw. …