Szkolenie porusza tematykę przeciwdziałania przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Przedstawia kryminalistyczne aspekty przestępstwa prania pieniędzy, charakterystykę działań przestępczych, zagrożenia instytucji związane w tym procederem oraz działania jakie należy podjąć w celu jej zwalczania. Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione sygnały ostrzegawcze wskazujące na przestępczy charakter, co pozwoli skutecznie przeprowadzać monitoring i analizę transakcji podejrzanych. I to jeszcze nie wszystko … 

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.

 

Uwaga!

Szklenie on-line realizujemy nawet dla 1 uczestnika. Nie jest wymagane zebranie grupy. Szkolenie stacjonarne jest realizowane przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.

 

Co zyskasz po szkoleniu?

 • Poznasz kryminalistyczną stronę prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Dowiesz się jak monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem
 • Poznasz techniki monitorowania i analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy
 • Nauczysz się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.
 • Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy
 • Poznasz działania organów ścigania oraz odpowiedzialność cywilną instytucji obowiązanych,
 • Dowiesz się kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF
 • Poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • I to wciąż nie wszystko …

Terminy szkolenia:

24 maja 2024 r.

6 czerwca 2024 r.

21 czerwca 2024 r.

 Program szkolenia:*
 
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 


1.
Pranie pieniędzy – charakterystyka procederu

 • kryminologiczna charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy, działania przestępcze, przestępstwa źródłowe;
 • charakterystyka działań przestępczych;
 • instytucja obowiązana jako „przedmiot pomocniczy” przestępców;
 • zagrożenia i rola pracowników instytucji obowiązanych w praniu pieniędzy;
 • jako to wygląda w praktyce, czyli „z życia wzięte”;
 • przestępczość charakterystyczna dla instytucji obowiązanych – analiza;
 • Instytucja obowiązana jako ofiara procederu prania pieniędzy – zagrażania związane z odpowiedzialnością karną i cywilną.


2.
Monitorowanie transakcji

 • na czym polega monitorowanie?;
 • monitorowanie jako środek bezpieczeństwa finansowego;
 • kiedy należy dokonywać monitoringu;
 • sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu:
  – nietypowe zachowanie klienta
  – nietypowe okoliczności podczas identyfikacji klienta
  – nietypowe transakcje
  – nietypowa aktywność w obrocie papierami wartościowymi
  – nietypowa aktywność klienta
  – nietypowa działalność wskazująca na potencjalne finansowanie terroryzmu
 • zautomatyzowane rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu;
 • monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych.


3. 
Analiza transakcji podejrzanych

 • czym są transakcje podejrzane?;
 • problematyka transakcji podejrzanych;
 • na czym opierać analizę transakcji;
 • procedura związana z analizą transakcji podejrzanych;
 • obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji.

4. Monitoring i analiza transakcji w stosunku do PEPa i beneficjentów rzeczywistych


5. Prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez Instytucję Obowiązaną, podjęcie niezbędnych czynności

 • źródła wszczętych dochodzeń
  – rekomendacje regulacyjne lub oficjalne ustalenia
  – monitorowanie transakcji
  – zgłoszenia pracowników będących w bezpośrednim kontakcie z klientami
  – wewnętrzne infolinie
  – negatywne informacje z mediów
  – otrzymanie wezwania sądowego
  – biały wywiad przy przeprowadzaniu dochodzeń finansowych
  – pojęcie decyzji o złożeniu raportu o podejrzanych transakcjach, złożenie raportu, zapewnienie jakości, nadzór nad składaniem raportu o podejrzanych transakcjach/zgłaszanie ich na wyższy poziom
  – zakończenie stosunków gospodarczych
 • Komunikacja i współpraca z organami ścigania


6.
Postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna Instytucji Obowiązanych

 • odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących prania pieniędzy;
 • współpraca z organami ścigania podczas prowadzonego postępowania;
 • prowadzenie czynności przez organy ścigania (m. in. przesłuchanie pracowników);
 • tajemnica bankowa w prowadzonym postępowaniu;
 • pomoc prawna w sprawie dochodzenia przeciwko instytucji finansowej;
  – korzystanie z usług prawnych
  – tajemnica obrończa odnosząca się do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z niedopełnieniem obowiązków ustawowych i wynikłej z tego tytułu szkody.

7. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku

8. Sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy przeprowadzonych transakcji

9. Przykładowe kierunki analiz.

 

13:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 970 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1270 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

 • uczestnictwo jednej osoby 
 • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
 • certyfikat
 • darmowe konsultacje po szkoleniu
 • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • słodki prezent od firmy i inne gadżety 
 
 

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 3

5/5

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej

Partnerzy

Zaufali nam