Prawo cywilne
 

1.  Sprawy m. in.:

 • o ochronę dóbr osobistych,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • zniesienie współwłasności,
 • zapłatę,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • zwrot nakładów

2. Sporządzenie pozwów, apelacji i innych pism procesowych.

3. Windykacja należności

pomoc w dochodzeniu roszczeń, windykacja należności, m. in.:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • kontakt z dłużnikiem,
 • sporządzanie pozwu,
 • reprezentacja przed sądem,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem)