Zakres usług obejmuje między innymi:
 
 • przygotowanie dokumentów oraz pomoc w rejestracji, dokonaniu zmian, likwidacji, etc.
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
 • sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu spółki
 • sporządzanie umów
 • sporządzenie procedur
 • sporządzenie regulaminów i polityki prywatności 
 • ustalanie beneficjenta rzeczywistego i pomoc w rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
 • szkolenia z zakresu AML, beneficjenta rzeczywistego
 • szkolenia w zakresie przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym oraz korupcji
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń (m. in. sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwu o zapłatę oraz ugody)
 • analiza spraw, doradztwo prawne 
 • sporządzanie wniosków, pozwów oraz pism