Warunkowe umorzenie przeciwko funkcjonariuszowi – czy to oznacza zwolnienie?

Jak pisałam już w artykule „warunkowe umorzenie postępowania, a niekaralność” osoba, przeciwko której warunkowo umorzono postępowanie jest wpisana w Krajowym Rejestrze Karnym. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to skazanie …