67 / 100
nieruchomości i prawo budowlane
 

 

 1. Pomoc w procesie nabywania oraz zbywania nieruchomości oraz wszelkich inwestycji budowlanych,
 2. Opiniowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów (m. in. nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, zniesienie współwłasności, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, podwykonawstwo),
 3. Pomoc przy uzyskaniu wszelkich prawnie wymaganych pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz dokonywanie zgłoszeń,
 4. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, wieczysto-księgowych, sądowych i egzekucyjnym,
 5. Reprezentacji w zakresie negocjacji,
 6. Reprezentacja przed organami w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego,
 7. Roszczenia wynikające z niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy,
 8. Sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych w sprawach,
 9. Windykacja należności wynikających z umów w sprawach nieruchomosci i z zakresu prawa budowlanego,
 10. Pomoc w zakresie zagadnienia problematyki praw autorskich w prawie budowlanym,
 11. Obsługa obcokrajowców w zakresie nabycie nieruchomości.