72 / 100
Prawo handlowe i gospodarcze

 

 1. Przygotowanie dokumentów oraz pomoc w rejestracji, dokonaniu zmian, likwidacji, etc.
 2. Reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach.
 3. Sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu spółki.
 4. Sporządzanie umów.
 5. Sporządzenie procedur.
 6. Sporządzenie regulaminów i polityki prywatności na stronę internetową.
 7. Ustalanie i pomoc w rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 8. Szkolenia z zakresu AML, beneficjenta rzeczywistego,  przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym oraz korupcji w firmie.
 9. Pomoc w dochodzeniu roszczeń, windykacja należności (m. in. sporządzanie wezwań do zapłaty, kontakt z dłużnikiem, sporządzanie pozwu, reprezentacja przed sądem, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym).
 10. Rejestracja w CEIDG.
 11. Analiza spraw, doradztwo prawne w sprawach handlowych i gospodarczych.
 12. Sporządzanie wniosków, pozwów oraz pism.