Poniższy cennik obejmuje:

 • konsultacje * 
 • opłatę mediacyjną

Koszty mediacji umownych ustalane są w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. 

Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.
 

Prowadzimy mediacje w formie ON-LINE !!!

1. Opłata konsultacyjna

 

Sprawy majątkowe i niemajątkowe

150 zł

konsultacja dotycząca mediacji i kwalifikacji sprawy do mediacji, zaproszenie na mediację, inne koszty administracyjne

2. Opłata mediacyjna

 

Sprawy niemajątkowe

od 400 zł do 2.000 zł

za pierwsze posiedzenie trwające do 2,5 h

od 200 zł do 400 zł

za każde kolejne posiedzenie trwające do 1,5 h

Sprawy majątkowe z wartością

przedmiotu sporu do 100.000 zł

600 zł

za pierwsze posiedzenie trwające do 2,5 h

300 zł

za każde kolejne posiedzenie do 1,5 h

Sprawy majątkowe z wartością przedmiotu 

sporu od 100.000 zł do 1.000.000 zł

od 1% do 2% WPS

za pierwsze posiedzenie trwające do 3 h

250 – 400 zł

za każde kolejne posiedzenie do 1,5 h

Sprawy majątkowe z wartością

przedmiotu sporu powyżej 1.000.000 zł

cena ustalana

indywidualne

liczba oraz czas posiedzeń uzgadniane są indywidualnie

3. Opłaty dodatkowe

 

od 100 zł

za wynajęcie sali poza siedzibą (Warszawy – w obrębie województwa mazowieckiego oraz Białegostoku – w obrębie województwa podlaskiego)**

1 zł

za każdy kilometr poza siedzibą (Warszawy – w obrębie województwa mazowieckiego oraz Białegostoku – w obrębie województwa podlaskiego)**

Aby zapisać się na mediację wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Mediacja jest dobrowolna. Warunkiem jej odbycia jest wola dwóch strona wyrażona w dowolnej formie.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków poniesionych na odbycie mediacji jest niezależne od wyniku mediacji oraz odstąpienia i niestawienia się którejkolwiek ze stron.
 3. Wszelkie opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem mediacji, przelewem lub gotówką (w przypadku mediacji stacjonarnych). W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z mediatorem możliwa jest płatność w terminie późniejszym lub w ratach.
  W przypadku nieuregulowania kosztów mediacji nie zostanie ona przeprowadzona.
 4. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji, treść ugody oraz sposób jej realizacji. 
 5. W przypadku mediacji, w której stroną jest podmiot lub przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021.0.162 ) do ceny mediacji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  Dane do przelewu:

LBE Group Sp. z o. o.

ul. Złota 75A lok. 7, 00 – 819 Warszawa

numer rachunku bankowego: 44 1050 1012 1000 0090 8253 0016

ING Bank Śląski S. A., SWIFT: INGBPLPW

tytuł przelewu: Opłata za mediację (imię i nazwisko/nazwa stron oraz przedmiot mediacji)

* Opłata za konsultację pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.

** Dojazd do miejsc poza wskazanymi województwami liczony jest według najkrótszej wybranej trasy od najbliższej siedziby.

Potwierdzenie kwalifikacji walidacją

Skontaktuj się

  zapoznałem/am się z Polityka Prywatności Strony
  www.lewczuk-jakimprawem.pl
  oraz wyrażam zgodę na przechowywane i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urszulę Lewczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Urszula Lewczuk Legal Consulting, ul. Złota 75A lok. 7, 00 – 819 Warszawa, jako Administratora danych osobowych, na zasadach opisanych w Polityka Prywatności dostępnej na Stronie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@lewczuk-jakimprawem.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.