26 / 100

Quo iure - Jakim prawem

         

       Szanowni Państwo, 

 

miło mi powitać Was na mojej stronie. Nazywam się Urszula Lewczuk. Jestem prawnikiem, ukończyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w Białymstoku. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Jestem nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz szkoleniowcem w Langas Group Sp. z o. o. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami w przedsiębiorstwie, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie i specjalizuje się głównie w AML, prawie spółek, cywilnym, administracyjnym oraz w postępowaniach ws. cudzoziemców. 

Jestem Członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


Moje publikacje:

  1. “Rozszerzona Lista PEP-ów”https://langas.pl/rozszerzona-lista-pep-ow/
  2. “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!”https://langas.pl/crbr-i-beneficjent-rzeczywisty-wazne-zmiany/
  3. “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?https://langas.pl/kim-jest-beneficjent-rzeczywisty/
  4. “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?”https://langas.pl/naduzycia-w-przedsiebiorstwie-co-robic/
  5. Zmiany w Ustawie AML – https://langas.pl/znowelizowana-ustawa-aml/ 
  6. Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów” –https://codozasady.pl/p/zatrzymanie-telefonu-komorkowego-w-toku-przeszukania-i-uzyskiwanie-informacji-z-sms-ow
  7. AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
  8. Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127.  – https://kryminalistyka.pl/problemy-wspolczesnej-kryminalistyki-tom-xxiii/

Treści zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią porady prawnej, a jedynie funkcje informacyjną zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich publikacji. Nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie.