Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko … 

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.

Co zyskasz po szkoleniu?

 

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Poznasz charakterystykę spółek niezbędną do ustalania beneficjenta rzeczywistego
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • I to wciąż nie wszystko …

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • zaangażowania
 • aktywnego udziału w szkoleniu
 • uśmiechu
 

 

Terminy szkolenia:

30 sierpnia 2022 r.

9, 23, 24 września 2022 r.

7, 28 października 2022 r.

 

 Program szkolenia:*
 
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Definicja beneficjenta rzeczywistego

 • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
 • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

2. Charakterystyka spółek

 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna

3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów 

4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego 

 • środki bezpieczeństwa finansowego
 • jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
 • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego 
 • procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
 • sporządzanie stosownej dokumentacji 
 • stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
 • podmioty zagraniczne w strukturach spółki

5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego

 • jakie działania podjąć?
 • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
 • sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
 • sankcje

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • obowiązki związane z procedurą rejestracji
 • jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
 • dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
 • sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
 • rejestracja w praktyce 

7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego

8. Źródła informacji

 • gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
 • dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • rejestry krajowe i zagraniczne

9. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania

 

15:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1170 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1370 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

 • uczestnictwo jednej osoby 
 • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
 • certyfikat
 • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • słodki prezent od firmy 
 
 

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

5/5

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej

Partner