Kiedy jako cudzoziemiec możesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.   Jakie warunki musi spełni spełnić cudzoziemiec?   posiada ubezpieczenie zdrowotne …

Likwidacja fundacji

Likwidacja fundacji może nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach, która przewiduje, że fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku: osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja; wyczerpanie środków …