Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Zmianom uległy między innymi niektóre zapisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych …