Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Analiza, doradztwo, prowadzenie spraw, reprezentacja przed sądem, sporządzanie pozwu, apelacji, wniosku oraz innych pism procesowych w sprawach o:

  • rozwód i separacja
  • alimenty, ustanie obowiązku alimentacyjnego
  • opieka nad dziećmi
    uregulowanie kontaktów z dziećmi i sposób ich wykonywania,
  • władza rodzicielską
  • ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa
  • zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka