Outsourcing w AML

Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”) nakłada na instytucjach obowiązanych obowiązek wdrożenia i stosowania wszelkich obowiązków z niej wynikających. Głównymi z …