Zmiany w Ustawie AML

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które mają sprostać wymogom nałożonym przez tzw. …

Outsourcing w AML

Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”) nakłada na instytucjach obowiązanych obowiązek wdrożenia i stosowania wszelkich obowiązków z niej wynikających. Głównymi z …