Co zyskasz po szkoleniu?

 • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
 • poznasz metody prania pieniędzy
 • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
 • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
 • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
 • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
 • zdobędziesz wiedzę praktyczną
 • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
 • i wciąż to nie wszystko…
 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

 • Banków, SKOK-ów
 • Instytucji finansowych i pożyczkowych
 • Instytucji płatniczych
 • Zakładów Ubezpieczeń 
 • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
 • Biur rachunkowych
 • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
 • Notariusze
 • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

 

Terminy szkolenia:

21 – 21 lipca 2022 r.

4 – 5 sierpnia 2022 r.

 

 Program szkolenia:*
 
Dzień I
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

 • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • polskie regulacje prawne
 • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
 • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • metody i formy parania pieniędzy
 • przestępstwa bazowe prania pieniędzy 

2. IV i V Dyrektywa AML w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

3. Zmiany wprowadzone nową Ustawą AML

 • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
 • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
 • nowe rodzaje działalności regulowanej
 • zwiększona ochrona pracownika

4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych

5. Rola i zadania GIIF

 

godz. 15:00 – zakończenie szkolenie

 

Dzień II

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

 

1. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
 • zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
 • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
 • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
 • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
 • ocena oparta na analizie ryzyka
 • źródła danych
 • sporządzanie dokumentacji 

2. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

 • jakie działania podjąć?
 • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
 • sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji 

3. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

 • zakres i tryb przekazywania informacji
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
 • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy

4. Kary pieniężne i sankcje administracyjne 

5. AML w praktyce

 • trendy w przestępczości
 • kiedy i na co być czujnym
 • case study
 • rozwiązywanie zadań praktycznych

 

15:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1870 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 2070 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

 • uczestnictwo jednej osoby 
 • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
 • certyfikat
 • słodki prezent od firmy
 • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej