Co w sytuacji, kiedy rodzic zataja lub zaniża źródła dochodu, celowo nie podejmuje (legalnej) pracy z obawy przez obowiązkiem alimentacyjnym? Czy istnieje możliwość nałożenia obowiązku alimentacyjnego na osobę bezrobotną lub możliwość wyegzekwowania wyższych alimentów umożliwiających pokrycie potrzeb dzieci? Wiele osób jest w błędnym przekonaniu, że nie ma takiej możliwości, że skoro zobowiązany nie pracuje, to Sąd nie przyzna alimentów.

 

Możliwości zarobkowe rodzica

 
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przez zarobkowe i majątkowe możliwości należy rozumieć zdolność do podjęcia pracy, a nie faktycznie uzyskiwane zarobki. Sąd rozpoznając sprawę o zasądzenie alimentów będzie badał czy rodzić może podjąć pracę, jakie posiada kwalifikacje, czy posiada wyuczony zawód, czy jest zdolny do podjęcia pracy i jakie, w oparciu o te informacje, ma możliwości zarobkowe. 

 

Stanowisko Sądu

 

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z faktyczne osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych.

                                                         Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt I ACa 1827/16.

 

“Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych strony zobowiązanej, a nie od faktycznie przez nią dochodu. Możliwości zarobkowe natomiast analizować należy przez pryzmat wieku, stanu zdrowia, wykształcenia i doświadczenia zarówno życiowego, jak i zawodowego.

                                                     Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV RCa 58/17.

 

 

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego

 

Art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Ważne !!!
Rodzic może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, ale wyłącznie pełnoletniego. 
 
Jest to możliwe tylko w poniższych przypadkach:
  • obowiązek alimentacyjny wiąże się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem;
  • dziecko nie dokłada starań aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymywania się

 

Więcej o przyczynach uchylenia się do obowiązku alimentacyjnego przeczytasz tutaj.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *