Zmiana adresu spółki, a zmiana siedziby spółki niesie za sobą pewne obowiązki. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że pojęcia adres spółki i siedzibą nie są zbieżne. Siedziba spółki jest miejscowością, którą należy wskazać już na etapie zawarcia umowy spółki, w przeciwieństwie do adresu spółki, który jest uzupełnieniem siedziby oraz oznaczeniem lokalu, bez konieczności jego wskazywania w umowie. Potocznie oba te pojęcia często są używane zamiennie, jednak na gruncie prawnym mają znaczenie do podjęcia konkretnych czynności.

 

Zmiana siedziby spółki

 
“Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.”

Siedzibą spółki jest miejscowość (wyłącznie jedna, niezależnie od tego w ilu miejscowościach prowadzona jest działalność). Zmieniając siedzibę konieczne jest dokonanie zmian w umowie spółki, co ma istotne znaczenie na termin dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – najpóźniej 6 miesięcy od daty dokonania zmian umowy, w przeciwnym razie zmiana umowy będzie musiała zostać dokonana ponownie. Ustawowy termin na zgłoszenie zmian w KRS to 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Należy również pamiętać, że zmian umowy trzeba dokonać w formie aktu notarialnego, chyba że spółka była zakładana za pośrednictwem portalu S24.

Jak zmienić siedzibę?

  • zwołanie zgromadzenia wspólników
  • podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki
  • zmiana umowy spółki
  • zgłoszenie zmian do KRS i publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
  • zgłoszenie zmiany w Urzędzie Skarbowym
  • dokonanie zmian w CRBR
 
Dokonanie zmiany siedziby spółki w KRS to koszt 350 zł. (250 zł za wpis + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

 

Zmiana siedziby spółki następuje z chwilą wpisu zmiany do KRS. Warto dokonać zmian w KRS jak najszybciej, bowiem z formalnego punktu widzenia znaczenie mają informacje zawarte w KRS. Do momentu wpisu do KRS należy się posługiwać poprzednią siedzibą.

 

Zmiana adresu spółki

Zmiana adresu spółki nie wymaga zmiany umowy spółki (chyba że adres został wpisany w umowie) i może się wydawać, że nie jest on tak istotny jak siedziba spółki. Do zmiany adresu spółki wymagane jest podjęcie jedynie uchwały zarządu w formie pisemnej.

 

“Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

1) firmę lub nazwę;

2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;

3) siedzibę i adres;

4) NIP;

5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane ą akta rejestrowe podmiotu lub numer podmiotu w Rejestrze.”

 

Jak zmienić adres?

  • podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki
  • zgłoszenie zmian do KRS i publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
  • zgłoszenie zmiany w Urzędzie Skarbowym
  • dokonanie zmiany w CRBR
 
Dokonanie zmiany adresu spółki w KRS to koszt 350 zł (250 zł za wpis + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Jeśli wraz ze zmianą adresu spółki zaistnieje konieczność zmiany również siedziby płatność jest tylko jedna.
Termin na zgłoszenie zmian w KRS również wynosi 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, tj. od dnia podjęcia uchwały o zmianie adresu spółki. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub portalu S24. 
W przeciwieństwie do zmiany siedziby spółki, zmiana adresu następuję z chwilą podjęcia uchwały przez zarząd o zmianie adresu spółki.

 

Ważne !!!

Pamiętaj, że musisz dokonać zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (więcej tutaj), w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS – siedzibę spółki oraz od dnia podjęcia uchwały – adres spółki. Brak terminowego zgłoszenia może spółkę kosztować nawet do 100.000 zł kary.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *