23 / 100

Co zyskasz po szkoleniu?

 • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
 • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
 • dowiesz się jakie obowiązki ma Instytucja Obowiązana w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy
 • poznasz zmiany wprowadzone nową Ustawą AML
 • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
 • dowiesz się co zrobić w trakcie kontroli
 • zdobędziesz wiedzę praktyczną
 • i wciąż to nie wszystko…

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

 • Banków, SKOK-ów
 • Instytucji finansowych i pożyczkowych
 • Instytucji płatniczych
 • Zakładów Ubezpieczeń 
 • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
 • Biur rachunkowych
 • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
 • Notariusze
 • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 

 

Terminy szkolenia:

8 sierpnia 2022 r.

12 września 2022 r.

 
 Program szkolenia:*
 
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

 • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • polskie regulacje prawne
 • metody i formy parania pieniędzy
 • przestępstwa bazowe prania pieniędzy 
 • zagrożenia dla instytucji obowiązanej związane z praniem pieniędz

2.  Obowiązki związane z procedurą wewnętrzną

3. Analiza ryzyka

4. Zmiany wprowadzone nową Ustawą AML

 • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
 • nowe rodzaje działalności regulowanej
 • zwiększona ochrona pracownika

5. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

 • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
 • identyfikacja i weryfikacja
 • uproszczone, standardowe, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 • KYC 
 • klient indywidualny i korporacyjny
 • ryzyko związane z klientem
 • PEP 
 • Beneficjent Rzeczywisty 
 • źródła danych
 • procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
 • sporządzanie dokumentacji

6. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

 • zakres i tryb przekazywania informacji
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
 • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy

7. Konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków przez Instytucje obowiązane

 • kary pieniężne i sankcje administracyjne 
 • odpowiedzialność karna 
 • odpowiedzialność cywilna

8. Czynności kontrolne i pokontrolne

 

15:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 970 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1170 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

 • uczestnictwo jednej osoby 
 • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
 • certyfikat
 • słodki prezent od firmy
 • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej