Co zyskasz po szkoleniu?

 • poznasz zmiany wprowadzone w prawie polskim i międzynarodowym 
 • dowiesz się o zmianach związanych ze stosowaniem Środków Bezpieczeństwa Finansowego
 • poznasz nowe obowiązki związane z procedurą anonimowego zgłaszania
 • zdobędziesz wiedzę o nowych obowiązkach związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów rzeczywistych
 • zdobędziesz wiedzę praktyczną
 • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
 • i wciąż to nie wszystko…

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

 • Banków, SKOK-ów
 • Instytucji finansowych i pożyczkowych
 • Instytucji płatniczych
 • Zakładów Ubezpieczeń 
 • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
 • Biur rachunkowych
 • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
 • Notariusze
 • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 

Termin szkolenia:

20 czerwca 2022 r.

4 lipca 2022 r.

 Program szkolenia:*
 
 
godz. 11:15 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Implementacja IV i V Dyrektywy AML 

2. Rozszerzony katalog Instytucji Obowiązanych

3. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
 • rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji
 • termin na zgłoszenie
 • konsekwencje niezgłoszenia w terminie, dokonania błędnego zgłoszenia
 • postępowanie wyjaśniające

4. Zwiększona ochrona pracownika

5. Nowe obowiązki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego

 • stosowanie ŚBF w trakcie trwania stosunków gospodarczych
 • sprawdzenia w CRBR, przypadek odmiennych danych
 • obowiązek sporządzania dokumentacji 
 • warunki odstąpienia od stosowania ŚBF
 • wzmożone ŚBF – nowy katalog, nowe obowiązki
 • korzystanie ze środków identyfikacji elektronicznej

6. Wewnętrzna procedura

 • nowe wymogi
 • obowiązek bieżącej weryfikacji

7. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

 • rejestr 
 • termin na dokonanie wpisu
 • kary pieniężne

16:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 790 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 990 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

 • uczestnictwo jednej osoby 
 • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
 • certyfikat
 • słodki prezent od firmy
 • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej