1.  Prawo rodzinne i opiekuńcze

Analiza, doradztwo, sporządzanie pozwu, apelacji, wniosku oraz innych pism procesowych w sprawach o:

 • rozwód i separacja
 • alimenty, ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • opieka nad dziećmi
  uregulowanie kontaktów z dziećmi i sposób ich wykonywania,
 • władza rodzicielską
 • ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa
 • zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka
  2.   Prawo cywilne
 • sprawy m. in. o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, zwrot nakładów
 • sporządzenie pozwu, apelacji i innych pism procesowych
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń, windykacja należności (m. in. sporządzanie wezwań do zapłaty, kontakt z dłużnikiem, sporządzanie pozwu, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym)
  3.   Prawo handlowe i gospodarcze
 • przygotowanie dokumentów oraz pomoc w rejestracji, dokonaniu zmian, likwidacji, etc.
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
 • sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu spółki
 • sporządzanie umów
 • sporządzenie procedur
 • sporządzenie regulaminów i polityki prywatności na stronę internetową
 • ustalanie i pomoc w rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
 • szkolenia z zakresu AML, beneficjenta rzeczywistego,  przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym oraz korupcji w firmie
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń, windykacja należności (m. in. sporządzanie wezwań do zapłaty, kontakt z dłużnikiem, sporządzanie pozwu, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym)
 • rejestracja w CEIDG
 • analiza spraw, doradztwo prawne w sprawach handlowych i gospodarczych
 • sporządzanie wniosków, pozwów oraz pism 
 1.  Prawo karne 
 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie apelacji, wniosków i pisma w sprawach karnych
 • analiza spraw oraz doradztwo prawne
 1.  Prawo administracyjne 
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym (wnioski, skargi, pozwy, odwołania, etc.)
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
 • sprawy funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji